80 MERKEN - 2300 VOEDINGSSUPPLEMENTEN - GRATIS LEVERING VANAF €50

PRIVACY BELEID

Principes van NF Nutraceuticals BV met betrekking tot Privacy

NF Nutraceuticals BV hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van haar klanten en consumenten, en ontwikkelde daarom dit Privacy Beleid. Het Privacy Beleid van NF Nutraceuticals BV wil zowel een open en transparante communicatie met de gebruiker tot stand brengen, als de naleving verzekeren van de wet houdende bescherming van de persoonsgebonden gegevens.

Beheer van persoonlijke gegevens

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van NF Nutraceuticals BV, verzoeken wij de gebruikers om zich te registreren door bepaalde gegevens in te vullen. Door deze gegevens in te tikken, en zich dus te registreren, verklaart de gebruiker zich ermee akkoord dat deze informatie door NF Nutraceuticals BV wordt opgeslagen in een gegevensbank (database) en gebruikt voor onderhouden van contacten, commerciële en publicitaire doeleinden alsook marketing en re-marketing. In de registratiefiche en in uw account-overzicht bieden wij de gebruiker de mogelijkheid om zich uit te schrijven uit de NF Nutraceuticals BV database. De gebruiker zal daarna langs deze weg geen informatie of reclameboodschappen meer ontvangen. Onder geen enkele voorwaarde zullen wij de registratiegegevens van de gebruiker doorgeven of doorverkopen aan derden die niet met NF Nutraceuticals BV verbonden zijn zonder de toestemming van de gebruiker.

De gegevens met betrekking tot het aankoopgedrag van de gebruiker, zoals de inhoud van zijn/haar virtuele boodschappenmand en de uitgevoerde bestellingen worden opgeslagen in een database op de server van NF Nutraceuticals BV. Deze informatie biedt NF Nutraceuticals BV de mogelijkheid om aanbiedingen te verlenen op maat van de interesses van elke gebruiker. Indien de gebruiker bij zijn/haar bestelling refereert naar een arts of therapeut aan de hand van een kortingscode, is het bestaan, maar niet de inhoud, van de bestelling ook gekend voor de desbetreffende arts of therapeut.

Beheer van IP-gegevens

Net als vele andere websites, verzamelt NF Nutraceuticals BV automatisch bepaalde technische informatie betreffende haar bezoekers, zoals het Internet Protocol (IP) adres van de computer van de bezoeker, het IP-adres van de Internet Service Provider, de datum en het tijdstip waarop de bezoeker de website heeft bezocht, het internetadres van de website die u direct heeft doorverwezen naar deze website, het besturingssysteem gebruikt door de bezoeker, de bezochte afdelingen op de website, de bezochte pagina’s op de website en de informatie die werd bekeken, alsook al het materiaal dat gepost werd of gedownload werd van de website. Deze technische informatie kan gebruikt worden voor de technische behoeften van de website, voor doeleinden van systeembeheer om de website te verbeteren, ter verbetering van de dienstverlening en voor commerciële doeleinden.

Rechten van de gebruiker

Iedere gebruiker is gerechtigd om op elk moment alle onjuiste gegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Iedere gebruiker is ook gerechtigd om op elk moment het gebruik van alle hem betreffende gegevens te verbieden zonder enige kosten. Iedere gebruiker is ook gerechtigd om op elk moment alle hem betreffende gegevens kosteloos te laten verwijderen. Hiervoor moet de gebruiker een mail verzenden naar de klantendienst. Deze wordt binnen 30 dagen behandeld.

Persoonsgegevens worden bewaard ‘zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn’. Zolang een klant een account heeft, blijven de gegevens bewaard. Enkel op vraag van de klant kan de account verwijderd worden. Gegevens die vanwege een wettelijke verplichting langer dienen bewaard worden, zoals facturen en creditnota’s, worden bij verwijdering van de persoonsgegevens niet verwijderd.

Het gebruik van cookies op onze site

Ter verbetering van het gebruiksgemak en prestatie van deze website en daarbij behorende diensten, maakt NF Nutraceuticals BV gebruik van de volgende cookies:

 -Technisch noodzakelijke cookies om de website goed te laten functioneren;

-Analyse & statistieken cookies voor het meten en analyseren van surfgedrag, waardoor de website kan worden geoptimaliseerd en verbeterd.

Door gebruik te maken van onze website accepteert u dat wij bovengenoemde cookies op uw apparaat plaatsen.

 Wat is een cookie?

Een cookie is een bestandje dat bij een website-bezoek wordt opgeslagen op de harde schijf van de pc van de bezoeker. Met cookies kunnen bijvoorbeeld voorkeuren van een bezoeker worden hergebruikt of kan het surfgedrag van een bezoeker worden gemeten. De website kan met behulp van cookies worden verbeterd in prestaties en gebruikservaring. Ook kan de website informatie aanbieden die beter is afgestemd op de voorkeuren van de bezoeker.

 -Technisch noodzakelijke cookies

Technisch noodzakelijke cookies dienen ter ondersteuning van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming nodig.

 -Cookies voor analyse en statistieken

NF Nutraceuticals BV maakt gebruik van Google Analytics voor het meten en analyseren van surfgedrag van bezoekers. De gegevens die hiermee worden verkregen, worden gebruikt voor het optimaliseren en verbeteren van de website. Een voorbeeld: als uit meetgegevens blijkt dat er veel afhakers zijn in een contactformulier, dan kan dit formulier worden verbeterd. Google kan wettelijk worden verplicht om informatie aan derden te verschaffen. Hier heeft NF Nutraceuticals BV geen invloed op.

 Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

U heeft het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens die worden verzameld door cookies van NF Nutraceuticals BV. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze cookies terugvinden in de instellingen van uw browser.

Bevoegdheidsafbakening

NF Nutraceuticals BV is niet verantwoordelijk voor de cookies en hun gebruik, die verbonden zijn aan door derden geplaatste reclame-inlassingen op onze websites. NF Nutraceuticals BV is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van de sites waarnaar links voorzien zijn vanuit haar sites. NF Nutraceuticals BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud en voor de foto’s die gebruikers op haar website plaatsen. Niettemin behoudt NF Nutraceuticals BV zich het recht voor om, in het geval van een vermoeden van inbreuken op strafwettelijke bepalingen, dit te melden aan de bevoegde autoriteiten.

Beveiliging van persoonsgebonden gegevens

NF Nutraceuticals BV voorziet veiligheidsmaatregelen tegen verlies, misbruik of wijziging van informatie onder onze controle. We hebben gepaste fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ontwikkeld om de informatie die we online verzamelen, te beschermen en te beveiligen. Toegang tot de gegevens is beperkt tot geautoriseerd NF Nutraceuticals BV personeel. De veiligheid van het web en de veiligheidsprocedures worden regelmatig herzien en geüpdatet om de beste gegevensbescherming te verzekeren.

Gebruik van uw account

Uw account bij NF Nutraceuticals BV is geldig voor persoonlijk gebruik en kan niet overgedragen worden. U moet al het nodige doen om te vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot uw account. NF Nutraceuticals BV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die u zou oplopen ten gevolge van het ongeoorloofd gebruik van uw account door derden. Elk gebruik van uw account valt onder uw exclusieve verantwoordelijkheid.