Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.
Raadpleeg uw gezondheidsprofessional, arts of apotheker bij borstvoeding, medicijngebruik of onduidelijkheden.