Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Zie ook onze algemene verkoopwaarden en privacybeleid.

Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan gezondheidsklachten, producten en behandeling, is alleen geplaatst voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als vervanging van het advies van eigen arts of deskundige, of enig informatie op of in een productverpakking of label. NF Nutraceuticals BV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het al of niet bereiken van het te verwachten resultaat en eventuele consequenties daarvan.

De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose of behandeling van gezondheidsproblemen, of het voorschrijven van medicatie. Lees voor gebruik van op deze site gekochte producten de informatie van de fabrikant van de producten (op of in de verpakking of label) aandachtig door.

Deze website verstrekt op geen enkele wijze medisch advies.

Voedingssupplementen mogen niet als vervanging voor een gevarieerde voeding worden gebruikt.

De aangeboden informatie is gebaseerd op betrouwbaarheid en heeft een informerend karakter. De site is met zo groot mogelijke zorg samengesteld.

Alle aangeboden informatie (afbeeldingen, foto’s, specificaties, productinformatie, gegevens betreffende samenstellingen, etc ...) op de internetsite van NF Nutraceuticals BV worden overgenomen van de fabrikant van de koopwaar. De eventuele vergissingen of fouten bij het hercopiëren van deze informatie kunnen geen aanleiding zijn tot het inroepen van de verantwoordelijkheid van NF Nutraceuticals BV en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer u deze site raadpleegt, gaat u ermee akkoord dat u niet enkel vertrouwt op de informatie die hier verstrekt wordt, maar ook zo nodig medisch advies inwint bij een medisch adviseur/deskundige. Het gebruik van deze website maar ook de toepassing van deze informatie is geheel voor uw eigen risico. NF Nutraceuticals BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard, rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan door het gebruik van de door haar geleverde koopwaar of ten gevolge van de verschafte informatie op haar website of de toepassing daarvan.

De aansprakelijkheid van NF Nutraceuticals BV kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Dit betekent dat deze externe links alleen en enkel worden aangeboden voor gebruiksgemak, ter ondersteuning en/of als extra informatie van u als bezoeker.

NF Nutraceuticals BV is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud, volledigheid en rechtmatigheid van deze sites. NF Nutraceuticals BV behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Wij doen er alles aan om het probleem van virussen te vermijden, doch we kunnen niet garanderen dat de nieuwsbrief of download bestanden die u aangeboden worden als bezoeker van deze site, vrij zijn van wormen, virussen, trojan horses of andere besmettelijke codes. Bezoekers die zich inschrijven, maar ook op de nieuwsbrief zijn zich hierbij bewust dat zij dit doen geheel op eigen risico. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan uit deze virussen of andere besmettelijke codes.

Voor verdere vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen via email op info@nutri4all.com.